Mùa thu về tháng 10 se lạnh, trên những đồi chè ngút ngàn màu xanh, những cánh hoa Muồng bắt đầu nở rộ, nhuộm vàng cả núi rừng tươi đẹp. Gia Lai có một mùa vàng như thế,...