Nhắc tới Bắc Ninh chắc ai  cũng nghĩ đến là nơi nổi tiếng bởi những làn điệu quan họ, những câu ca đi sâu vào lòng người. Bắc Ninh còn là nơi lưu giữ nhiều dấu tích văn...