Bắc Kạn là tỉnh miền núi, vùng cao nằm sâu trong vùng Đông Bắc là nơi sinh sống của 7 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông, Hoa và Sán Chay cùng với phong cảnh thiên nhiên hùng...